Kvalitet

DFT Presswork er en fleksibel, innovativ og pålidelig underleverandør. Vi sikrer os, at ledelsessystemernes integritet opretholdes under både forventelige og uforudsete driftsforhold gennem en organisatorisk forankret risikoledelse. Vi evaluerer løbende kundetilfredshed og øvrige markedsforhold og gennemfører aktiviteter, der til stadighed sikrer lovmedholdighed, forretningskontinuitet og profitable kunderelationer. Vi forbedrer kontinuerligt vores metoder og processer med særlig fokus på defektforebyggelse samt reduktion af procesvariation og spild igennem værdikæden. Vi er en handlingsorienteret og kvalitetsbevidst organisation, hvor alle medarbejdere er motiverede til at vise initiativ og fleksibilitet både individuelt og i samarbejdet med ledelsen.

Miljø og arbejdsmiljø

Vi vil forpligte os til løbende at forbedre og vedligeholde vores miljø- og arbejdsmiljøpolitik, således den overholder alle relevante lovmæssige krav og andre krav, vi har tilsluttet os. Vi vil opstille organisatoriske rammer, som muliggør fastsættelse af mål for miljø- og arbejdsmiljøet og overvågning af målene. Politikken skal være egnet i forhold til de risici, der findes i virksomheden for medarbejdere og andre interessenter, herunder miljøet. Vi forpligter os til at forebygge skader på mennesker og miljø og søge at forbedre arbejdsmiljøet og forhindre forurening. Vores politik vil blive dokumenteret, implementeret og kommunikeret til ansatte og offentligheden. Vi vil løbende tjekke, om vores politik er relevant og egnet i forhold til virksomheden og dens virke.

Certificeret:

I tilfælde af reklamation 

claim@dft-pw.dk